Doświadczenie
Referencje
Projekty

Oferta

ItemFinder
ItemFinder
VoiceFinder
VoiceFinder
ImageFinder
ImageFinder
zobacz całość

Doświadczenie

VoiceFinder S.A. to rozwijająca się firma działająca w branży nowoczesnych technologii biometrycznych. Podstawową działalnością firmy jest budowa i wdrażanie autorskich narzędzi w zakresie technologii systemów identyfikacji mówcy, rozpoznawania mowy i identyfikacji wzorców i obrazów (image, pattern recognition).

Spółka powstała jako efekt komercjalizacji biznesplanu autorstwa Jacka Mireckiego, który 14 listopada 2011 roku podczas Gali Młodego Biznesu w Krakowie otrzymał trzecią nagrodę w konkursie organizowanym przez Województwo Małopolskie (nagroda za pracę „Usługa automatycznej identyfikacji nagrań audio - wykorzystanie algorytmów rozpoznawania mówcy”). Start-up istnieje od maja 2013 roku, jednym z akcjonariuszy jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Innowacyjne rozwiązania tworzone są przy współpracy m.in. z Kancelarią Senatu RP, Instytutem Pamięci Narodowej oraz Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie.

przeczytaj całość

Relacje inwestorskie

Działając na podstawie art. 399 §1 k.s.h., Zarząd VOICEFINDER S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000573584, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 2 września 2016 roku, na godz: 11, w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Malik w Krakowie, ul. Grzegórzecka 76/3. 

przeczytaj całość

Referencje

Archiwum Senatu RP

Współpracując z Kancelarią Senatu prowadzimy badania z zakresu systemów do rozpoznawania mowy i identyfikacji mówcy. 

Archiwum Senatu RP
Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej prezentuje swoje zbiory, wykorzystując system do prezentacji utworów nagrań audiowizualnych. 

Instytut Pamięci Narodowej
ABR Sesta Sp. z o.o.

ABR Sesta Sp. z o.o. specjalizuje się m.in. w badaniach cen oraz szeroko pojętych badaniach satysfakcji klienta. Aplikacje mobilne opracowane przez naszych inżynierów pozwalają na automatyzację procesów wprowadzania danych (weryfikacja kodów EAN, cen, opakowań). Systemy wykorzystują autorską technologię SR i technologię e-papieru.

ABR Sesta Sp. z o.o.
Akademia Górniczo - Hutnicza

Wspólnie z Zespołem Przetwarzania Sygnałów Akademii Górniczo – Hutniczej pracujemy nad stworzeniem nowych, innowacyjnych rozwiązań usprawniających pracę nad przetwarzaniem i analizą plików dźwiękowych 

Akademia Górniczo - Hutnicza
zobacz wszystkie

Kontakt

VoiceFinder S.A.
ul. prof. Michała Życzkowskiego 14
31-864 Kraków

+48 (12) 633 47 27
info@voicefinder.pl